• DK
  • Privatliv og cookies

Fortrolighedspolitik & meddelelse om cookies

Data beskyttelse: din ret-vores forpligtelse 

Du kan stole på beskyttelsen og sikkerheden af dine personlige data:

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger og dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger er et vigtigt anliggende for Lüneburg Marketing GmbH, som vi tager hensyn til i alle vores forretningsprocesser.

Derfor, hvordan du informerer her om de grundlæggende regler for vores håndtering af personoplysninger. Du vil modtage yderligere oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data, når vi indsamler sådanne oplysninger fra dig.

Lüneburg Marketing GmbH (Se aftryk) er den ansvarlige person (i henhold til artikel 4, stk. 7, til databehandling. For mere information, kan du altid kontakte vores data Protection officer:

Daniel Kampmeier
CAPCAD SYSTEMS AG
Spaldingstraße 77A
20097 Hamburg
Telefon: +49 1516 5532528
d.kampmeier@capcad.de

Oplysninger, vi indsamler

Du kan bruge næsten hele hjemmesiden uden at vi har brug for nogen personlige oplysninger fra dig. Kun et par tilbud og tjenester, som du finder på vores sider kræver levering af personlige data til deres brug.

Når du bruger webstedets websted, registrerer og evaluerer Internet serverne (webservere) automatisk tekniske adgangsdata. Disse data kan dog ikke knyttes til en bestemt person. den enkelte bruger forbliver anonym. Den flettes ikke med andre data.

Beskyttelse af privatlivets fred for personer under 16 år på internettet

Personoplysninger om mindreårige (under 16 år) er ikke bevidst indsamlet eller brugt i nogen form af Lüneburg Marketing GmbH. Som regel kender vi ikke den besøgendes alder til vores hjemmesider. Vi har imidlertid ikke truffet specifikke foranstaltninger til at beskytte sådanne data i særdeleshed.

Personer under 16 år må ikke videregive personoplysninger uden udtrykkelig tilladelse fra forældre eller værger.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Lüneburg Marketing GmbH indsamler, behandler og bruger alle personlige data genereret af dine besøg på vores hjemmeside kun i overensstemmelse med de gældende regler for beskyttelse af personoplysninger.

Vi vil kun bruge personoplysningerne til de formål, der er angivet i denne Fortrolighedspolitik (f. eks. til at behandle anmodninger eller, hvor det er relevant, til at bruge tjenester). Når du indsamler personoplysninger via formularer, vil du blive informeret om formålet med indsamlingen og andre omstændigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 13 i GDPR. Brugen af sådanne data til andre formål er udelukket.

Lüneburg Marketing GmbH vil ikke videregive de personoplysninger, som du har leveret til os, til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Dine rettigheder til behandling af dine data

Den registrerede har ret til at anmode den registeransvarlige om bekræftelse af, hvorvidt personoplysninger, der vedrører ham/hende, behandles; hvis dette er tilfældet, har den ret til oplysninger om disse personoplysninger og om de oplysninger, der er beskrevet i artikel 15 i GDPR.

Den registrerede har ret til at anmode den dataansvarlige om straks at berigtige ukorrekte personoplysninger om vedkommende og om nødvendigt at udfylde ufuldstændige personoplysninger (artikel 16 i GDPR).

Den registrerede har ret til at kræve, at den registeransvarlige straks sletter personoplysninger om vedkommende, forudsat at en af grundene i artikel 17 i GDPR er korrekt, f. eks. Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de forfulgte formål (ret til sletning).

Den registrerede har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der vedrører ham eller hende, af grunde, der skyldes hans særlige situation. Den dataansvarlige vil så ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre han kan godtgøre vægtige legitime grunde til behandlingen, som opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare retskrav (art. 21 GDPR).

Hvis du ønsker at gøre brug af en af disse rettigheder og bede for eksempel for sletning, anonymisering eller ændring af personlige data i vores systemer, så skriv os en e-mail til datenschutz@lueneburg.info.

Med forbehold af eventuelle andre administrative eller retslige retsmidler har enhver registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, Hvis den registrerede mener, at behandlingen af personoplysninger om ham/hende er i strid med GDPR (artikel 77 i GDPR). Den registrerede kan gøre denne ret gældende over for en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende har sit opholdssted, sit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse har været begået. I Niedersachsen er den kompetente tilsynsmyndighed:

Statskommissæren for data beskyttelse i Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

Sikkerheden af dine data 

De data, du har leveret til Lüneburg Marketing GmbH, er beskyttet af passende tekniske og organisatoriske midler med det formål at beskytte dine data mod tilfældige, Beskyt dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse, adgang for uautoriserede personer eller uautoriseret videregivelse til tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger overvåges løbende og forbedres i takt med den teknologiske udvikling og organisatoriske muligheder.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, der er gemt på din computer som gør det muligt at analysere din brug af websitet. De data, der genereres ved hjælp af cookies om din brug af denne hjemmeside, overføres til en Google-server og lagres der. Din IP-adresse, der bruges, når du besøger hjemmesiden, lagres kun i anonymiseret form (via en uigenkaldelig reduktion af IP-adressen). Du kan indsamle data genereret af cookies fra Google Analytics og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), videregivelse af data til Google Forhindre Google og behandlingen af disse data af Google Analytics ved at downloade og installere browser plug-in tilgængelige på følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bemærkninger om cookies

Cookies er tekstfiler, der indeholder oplysninger for at identificere tilbagevendende besøgende kun for varigheden af besøget på vores hjemmeside. Cookies gemmes på din computers harddisk og forårsager ingen skade. Cookies sparer dig for at indtaste data flere gange, gør det nemmere for dig at indsende specifikt indhold og hjælpe os med at identificere særligt populære områder af vores online tilbud. Vi er blandt andet i stand til at skræddersy indholdet af vores hjemmesider til netop dine behov.
De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies". De vil blive slettet automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger. 
Du kan indstille din browser til at informere dig om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og muliggøre automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Ved deaktivering af cookies kan funktionaliteten på denne hjemmeside være begrænset.